Animacja i animacja komputerowa

Animacja

Z pojęciem animacji wiąże się przede wszystkim film animowany wykonywany technika zdjęć poklatkowych. Taka technika opiera się na robieniu pojedynczych zdjęć, a następnie na łączeniu ich w jedną całość. Na pokazach związanych z animacją często demonstruje się technikę właściwą animacji za pomocą pewnego rodzaju doświadczenia. Wykonawca bierze do ręki książkę z pustymi kartkami, po czym rysuje na każdej pewien element stanowiący część całości, na każdej stronie kolejno pojawiają się elementy. Następnie rysownik bierze do rąk książkę i szybko ją kartkuje, tak że poszczególne elementy zostają wprawione w ruch. Sprawiają wrażenie, że same się poruszają, współgrając ze sobą przy tym harmonijnie. Takie doświadczenie pozwala widzom zrozumieć na czym polega animacja, to wprawianie poszczególnych elementów w ruch. Animacja może opierać się na łączeniu zdjęć lub rysunków. Szczególnie takie doświadczenia pokazywane są na festiwalach animacji i cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci, ale i dorosłych.

Animacja komputerowa

Na podobnej zasadzie opiera się pojęcie animacji komputerowej, która jest sztuką tworzenia obiektów ruchomych na komputerze. Zatem do kręgu semantycznego takiego pojęcia należeć będzie również rysunek. Z animacją komputerową wiąże się wprawianie w ruch figur geometrycznych, różnych kształtów, linii, kresek. Animacja komputerowa to jakby operacje wykonywanie w programie Power Point, ale uruchomione na tyle iż się poruszają. By powstała na ekranie iluzja ruchu należy skonstruować jeden obiekt, wyświetlić go, pokazać, po czym szybko zmienia się taki obraz na następny, który będzie podobny do poprzedniego w dużym stopniu, bowiem inaczej nie powstanie taka iluzja, przy zbyt dużych rozbieżnościach w poszczególnych elementach obrazu wprawianych w ruch. Technika animacji komputerowej rozwinęła się bardzo prężnie, na tyle, że funkcjonuje pod świetnie znanymi terminami 3D i 2D. Rozwijając te skróty, należy podkreślić, że pierwszy to animacja trójwymiarowa, a drugi dwuwymiarowa. Najprostszym przykładem animacji komputerowej jest przesuwanie się elementu na jednolicie kolorowym tle.

Kategoria: animacja komputerowa. Data sobota, 5 marca, 2011 godzina 19:55
Tagi: , , , , , ,

Animatorzy i festiwale animacji

Festiwale animacji

Animacja jako szerokie pojęcie nie istniałoby bez pewnego rozpowszechnienia tej techniki poprzez festiwale, które promują nowe osiągnięcia w tej dziedzinie i nowe filmy animowane. Do najbardziej znanych festiwali animacji w Polsce należą: Festiwal „Animator” w Poznaniu oraz Festiwal „Etiuda” w Krakowie. Wydawałoby się, że takie festiwale przyciągać będą uwagę tylko mniejszej publiczności, przychodzącej do kin z rodzicami. W rzeczywistości wygląda to jednak inaczej. Oprócz malców duże grono wśród publiczności to fani filmów animowanych. Na takie festiwale przychodzą również ciekawi technik animacyjnych. Nie wychodzą rozczarowani, gdyż festiwale obfitują w wiele spotkań z reżyserami i twórcami animacji, podczas których prezentują oni proces powstawania filmu animowanego. Często publiczność zostaje zaskoczona tym, jak mozolny to proces i czasochłonny – co oczywiście sprzyja większemu oddaniu pokłonu twórcom animacji. Z większym interesem i zaangażowaniem taka publiczność ogląda potem filmy animowane.

Animator

Animator to wieloznaczny termin, którym posługujemy się w wielu sytuacjach, mając na myśli różne konteksty. Przede wszystkim, wydaje się, że na pierwszym miejscu pod tym pojęciem ludzie najbardziej kojarzą instruktora na przykład czasu wolnego na koloniach wakacyjnych czy różnych młodzieżowych obozach. To jak najbardziej poprawne rozszyfrowanie, jednak pierwszym skojarzeniem przychodzącym nam do głowy powinno być wyjaśnienie iż, jest to rysownik filmów animowanych. Gdyby przeprowadzić sondaż wśród przechodniów na ulicy wątpliwe, czy duża liczba osób znalazłaby trzecie znaczenia słowa „animator”. Tym ostatnim wariantem jest aktor posługujący się lalkami. Warto zatem zdawać sobie sprawę z wieloznaczności wyrazów, które wydawałyby się łatwe do rozszyfrowania. Ważne jednak, że potrafimy często wymienić choć podstawowe znaczenie. Animator prowadzi zajęcia i warsztaty, ale także trzyma kukiełki w teatrze, a przede wszystkim tworzy rysunki do filmów animowanych. To ktoś w rodzaju reżysera, ale animacji.

Kategoria: animacja kulturowa. Data środa, 2 marca, 2011 godzina 19:58
Tagi: , , , , ,